Thêm nhóm chiến dịch

Cách thức thực hiện

Bước 1: .....


Bước 2: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 3: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 4: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 5: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 6: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 7: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 8: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 9: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 10: ....

(*) Lưu ý: ....

Xem thêm videos hướng dẫn "Thêm nhóm chiến dịch gửi"

(*) Nếu videos quá nhanh bạn có thể sử dụng nút tạm dừng để đọc văn bản và hiểu rõ hơn.

Tiếp theo mời Quý khách xem các hướng dẫn khác tại "Menu bên trái PC hoặc "Biểu tượng mũi tên Back trên ĐT"

Trân trọng cảm ơn và rất mong được phục vụ Quý khách - Hotline hỗ trợ 24/7: 0988815656