Nhập khách hàng từ Excel

Cách thức thực hiện

Bước 1: .....


Bước 2: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 3: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 4: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 5: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 6: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 7: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 8: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 9: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 10: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 11: ....

(*) Lưu ý: ....

Xem thêm videos hướng dẫn "Nhập mới danh sách khách hàng từ Excel"

(*) Nếu videos quá nhanh bạn có thể sử dụng nút tạm dừng để đọc văn bản và hiểu rõ hơn.

Tiếp theo mời Quý khách xem các hướng dẫn khác tại "Menu bên trái PC hoặc "Biểu tượng mũi tên Back trên ĐT"

Trân trọng cảm ơn và rất mong được phục vụ Quý khách - Hotline hỗ trợ 24/7: 0988815656