Hướng dẫn đăng nhập

Cách thức thực hiện

Bước 1: Vào link sau: http://autocrm.vn

Bước 2: Nhập "Tài khoản " theo định dạng "Tên tài khoản / admin" và nhập "Mật khẩu" sau đó bấm "Đăng nhập"

(*) Trường hợp có Quý khách có thêm tài khoản nhân viên có thể thực hiện đăng nhập bằng cách gõ "Tên tài khoản / id tên tài khoản nhân viên" và "mật khẩu" được cấp riêng cho nhân viên đó, ví dụ: "AUTOCRM/nhanvien1". Để tạo tài khoản có nhiều nhân viên vui lòng liên hệ nhân viên Autocrm để hỗ trợ thực hiện.

Sau khi đăng nhập thành công Quý khách vào giao diện màn hình hệ thống Autocrm.vn như sau:

Xem thêm videos hướng dẫn đăng nhập

(*) Nếu videos quá nhanh bạn có thể sử dụng nút tạm dừng để đọc văn bản và hiểu rõ hơn.

Tiếp theo mời Quý khách xem các hướng dẫn khác tại "Menu bên trái"

Trân trọng cảm ơn và rất mong được phục vụ Quý khách - Hotline hỗ trợ 24/7: 0988815656