Đặt chiến dịch gửi email

Cách thức thực hiện

Bước 1: .....


Bước 2: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 3: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 4: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 5: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 6: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 7: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 8: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 9: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 10: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 11: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 12: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 13: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 14: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 15: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 16: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 17: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 18: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 19: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 20: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 21: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 22: ....

(*) Lưu ý: ....

Bước 23: ....

(*) Lưu ý: ....

Xem thêm videos hướng dẫn "Thêm đợt chiến dịch gửi email"

(*) Nếu videos quá nhanh bạn có thể sử dụng nút tạm dừng để đọc văn bản và hiểu rõ hơn.

Tiếp theo mời Quý khách xem các hướng dẫn khác tại "Menu bên trái PC hoặc "Biểu tượng mũi tên Back trên ĐT"

Trân trọng cảm ơn và rất mong được phục vụ Quý khách - Hotline hỗ trợ 24/7: 0988815656